Przeskocz do treści

Wybierz artystyczne przedszkole Ursynów

Dzieci są z natury ciekawi. Od momentu, gdy zdobędą kontrolę nad swoimi kończynami, pracują nad tym, aby wyjść na świat i zobaczyć, jak to wszystko działa. Badają, obserwują i naśladują, próbując dowiedzieć się, jak działają rzeczy i jak kontrolować siebie i swoje otoczenie. Ta nieograniczona eksploracja pomaga dzieciom nawiązywać połączenia w mózgu, pomaga im się uczyć - i to także sprawia przyjemność. Sztuka jest naturalnym działaniem wspierającym tę darmową zabawę u dzieci także w miejscu jakiem jest artystyczne przedszkole Ursynów. Swoboda manipulowania różnymi materiałami w sposób organiczny i nieustrukturyzowany pozwala na eksplorację i eksperymentowanie. Te artystyczne wysiłki i samodzielne poszukiwania są nie tylko zabawne, ale także edukacyjne. Sztuka pozwala młodym ćwiczyć szeroki zakres umiejętności przydatnych nie tylko w życiu, ale także w nauce.

Praktyka umiejętności młodych osób uczestniczących w działaniach artystycznych w placówce jaką jest artystyczne przedszkole Ursynów obejmuje:
- Umiejętności motoryczne. Chwytanie ołówków, kredek, kredy i pędzli pomaga dzieciom rozwijać ich drobne mięśnie motoryczne. Ten rozwój pomoże dziecku pisać, zapinać płaszcz i wykonywać inne czynności wymagające kontrolowanych ruchów.
- Rozwój poznawczy. Sztuka może pomóc dzieciom w nauce i ćwiczeniu umiejętności takich jak wzornictwo oraz przyczyna i skutek (tj. „Jeśli bardzo mocno naciskam kredką, kolor jest ciemniejszy”). Mogą również ćwiczyć umiejętności krytycznego myślenia, tworząc plan mentalny lub obraz tego, co zamierzają stworzyć i realizując swój plan.
- Zdolności matematyczne. Dzieci mogą uczyć się, tworzyć i rozumieć pojęcia takie jak rozmiar, kształt, dokonywanie porównań, liczenie i rozumowanie przestrzenne.
- Umiejętności językowe. Kiedy dzieci opisują i dzielą się swoimi dziełami sztuki, a także procesem, rozwijają umiejętności językowe. Możesz wspierać ten rozwój posyłając swoje dziecko do placówki jaką jest artystyczne przedszkole Ursynów, a także poprzez aktywne słuchanie i zadawanie w zamian pytania otwarte - to także świetna okazja, aby nauczyć się nowych słówek dotyczących ich projektu (np. Tekstury). Oprócz pomagania młodym w rozwijaniu ważnych umiejętności, artystyczne przedszkole na Ursynowie cechuje swoboda wypowiedzi, która jest również dobra dla ogólnego zdrowia i dobrego samopoczucia. Zapewnienie dziecku kreatywnego ujścia może pomóc w zmniejszeniu stresu i pracy nad rzeczami, które dzieją się w ich życiu. Zachęcając do ekspresji artystycznej, możesz pomóc w nauce.