Przeskocz do treści

Logo, a odzież reklamowa Warszawa

Po pewnym sukcesie w sprzedaży T-shirtów możesz zdecydować się na rozszerzenie swoich działań poprzez włączenie logo chronionych prawem autorskim. Ale zanim będziesz mógł kontynuować, musisz wiedzieć, co mówi prawo o sprzedaży odzieży reklamowej Warszawa z obrazami chronionymi prawem autorskim. Znaki towarowe lub prawa autorskie mogą chronić logo, a obie formy ochrony własności intelektualnej ograniczają sposób, w jaki inni mogą używać logo. W rzeczywistości naruszenia praw autorskich i znaków towarowych mogą w niektórych przypadkach prowadzić do postawienia zarzutów karnych. Sprzedawanie koszul ze zdjęciami chronionymi prawami autorskimi nie jest niemożliwe, ale nigdy nie należy umieszczać cudzych logo na koszulkach lub innych ubraniach bez ich wyraźnej zgody. Zrozumienie znaczenia praw autorskich i znaku towarowego oraz znajomość przypadków, w których sprzedaż koszul z obrazami chronionymi prawem autorskim jest legalna, może pomóc w opracowaniu strategii dotyczącej logo na koszulkach.


Zrozum znaczenie praw autorskich i znaków towarowych. Jednym z nieporozumień dotyczących koszul i logo jest to, że logo jest chronione prawem autorskim. Jednak większość logo które zdobi odzież reklamowa Warszawa nie ma praw autorskich. Zamiast tego, logo są w rzeczywistości chronione znakiem towarowym, który jest ochroną prawną, która ma zastosowanie do nazwy, frazy lub logo. Z kolei prawa autorskie stanowią ochronę prawną dla osób, które tworzą oryginalne dzieła literackie, dramatyczne, muzyczne i artystyczne. Więc chociaż wiele osób używa zamiennie słów „prawo autorskie” i „znak towarowy”, są one dość różne. Znaki towarowe logo są składane w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych przez 10 lat. Jednak USPTO wymaga od rejestrujących złożenia oświadczenia pod przysięgą po piątym roku, gdy znak towarowy jest nadal aktywny. Jeśli rejestrujący tego nie zrobią, znak towarowy zdobiący odzież reklamową Warszawa zostaje unieważniony i nie jest już objęty ochroną. Jeśli chcesz używać logo i, powinieneś najpierw sprawdzić stronę internetową USPTO, aby ustalić, czy znak towarowy nadal obowiązuje. Jeśli tak nie jest, możesz użyć tego logo aby odzież reklamowa Warszawa była ozdobiona.