Przeskocz do treści

Jakie zadania ma notariusz Wrocław?

Za notariusza Z Wrocławia uważa się funkcjonariusza publicznego powołanego przez rząd stanowy. Podstawowym obowiązkiem notariusza jest pomoc w zapobieganiu oszustwom poprzez obserwowanie podpisywania dokumentów i weryfikowanie ich autentyczności. Jednak poza tymi uniwersalnymi obowiązkami zawodowymi, które wykonuje każdy notariusz Wrocław, niektóre mniej znane obowiązki są również wykonywane przez notariuszy.

Jednym z oficjalnych obowiązków jakie ma notariusz Wrocław jest składanie przysięgi i przyrzeczeń, które są przyrzeczeniem osoby, która mówi prawdę i może zostać pociągnięta do odpowiedzialności prawnej za podanie nieprawdziwych informacji. Zgodnie z prawem osoba, która złoży przysięgę, która później zawiera nieprawdziwe oświadczenia, może zostać ukarana za krzywoprzysięstwo. Przysięgi są powszechnie składane w trakcie postępowania sądowego i przy przysięganiu urzędników publicznych na ich nową rolę.


Przyjmowanie zeznań i oświadczeń to zadanie jakie wykonuje notariusz Wrocław. Zeznania i oświadczenia to pisemne zeznania lub zestawienie faktów składane przez świadka pod przysięgą. W większości krajów legalne jest wykorzystywanie zeznań i oświadczeń pod przysięgą zamiast żywych zeznań na sali sądowej, gdy świadek nie może fizycznie zeznawać. Ponieważ jednak składanie zeznań i oświadczeń pod przysięgą jest umiejętnością techniczną wymagającą użycia sprzętu do stenografii, zadania te wykonują tylko wyspecjalizowani notariusze. Ponadto w postępowaniu zawsze obecni są prawnicy z Wrocławia.