Przeskocz do treści

Czy jest upadłość firmy Warszawa

Co się stanie, gdy spółka publiczna wystąpi o upadłość firmy Warszawa? Kto chroni interesy inwestorów? Czy stare papiery wartościowe mają jakąkolwiek wartość, kiedy i jeśli nastąpi reorganizacja firmy? Mamy nadzieję, że te informacje stanowią odpowiedź na te i inne często zadawane pytania dotyczące długiego i czasami niepewnego procesu upadłościowego. Co się dzieje z firmą? W jaki sposób aktywa dzielą się w przypadku upadłości firmy z Warszawy? Zabezpieczeni wierzyciele - często bank, jest spłacany jako pierwszy.

Niezabezpieczeni wierzyciele - tacy jak banki, dostawcy i obligatariusze, mają następne roszczenie. Akcjonariusze - właściciele firmy, mają ostatnią wierzytelność na majątku i mogą nie otrzymać niczego, jeżeli roszczenia Zabezpieczonych i Niezabezpieczonych Wierzycieli nie zostaną w pełni spłacone. Federalne prawo upadłościowe reguluje, w jaki sposób firmy wychodzą z biznesu lub wychodzą z paraliżującego długu. Upadła firma, „dłużnik”, może skorzystać z rozdziału 11 kodeksu upadłościowego, aby „zreorganizować” swoją działalność i spróbować odzyskać rentowność. Kierownictwo nadal prowadzi codzienną działalność, ale wszystkie istotne decyzje biznesowe muszą zostać zatwierdzone przez sąd upadłościowy. Zgodnie z rozdziałem 7 firma wstrzymuje wszelkie operacje i całkowicie wycofuje się z działalności.

Powiernik zostaje powołany w celu „likwidacji” (sprzedaży) aktywów spółki, a pieniądze są wykorzystywane do spłaty zadłużenia, które może obejmować długi wobec wierzycieli i inwestorów. W pierwszej kolejności opłacani są inwestorzy, którzy podejmą najmniejsze ryzyko. Na przykład wierzyciele zabezpieczeni ponoszą mniejsze ryzyko, ponieważ udzielany przez nich kredyt jest zwykle zabezpieczony zabezpieczeniem, takim jak hipoteka lub inne aktywa firmy. Wiedzą, że otrzymają zapłatę jako pierwsi, jeśli firma ogłosi upadłość. Obligatariusze mają większy potencjał do odzyskania strat z akcji takiej jak upadłość firmy Warszawa niż akcjonariusze, ponieważ obligacje stanowią dług spółki, a spółka zgodziła się zapłacić obligatariuszom odsetki i zwrócić ich kapitał. Akcjonariusze są właścicielami firmy i podejmują większe ryzyko. Mogliby zarobić więcej pieniędzy, gdyby firma dobrze sobie radziła, ale mogliby stracić pieniądze, gdyby firma wypadła źle. Właściciele są ostatni w kolejce do spłaty, jeśli będzie ogłoszona upadłość firmy Warszawa. Prawo upadłościowe określa kolejność płatności.